A-FAD

El Foment de les Arts i del Disseny, anteriorment anomenada Foment de les Arts Decoratives, és una associació privada, independent i sense ànim de lucre que té per objectiu promoure el disseny, l'arquitectura dins la vida econòmica i cultural del país. Per l'A-FAD hem fet projectes com el de Tallers Oberts  i hem organitzat i realitzat la comunicació de: 
ENJOIA’T, Premi de joieria contemporània
ARTMAR, Biennal Internacional d’Art de la Mediterrània
Exposicions col·lectives dels socis A FAD
Cursos de formació