Hem fet extensiva l'experiència comunicativa del projecte GEA, Gestió Ètica Animal, a moltes entitats, realitzant tot de processos comunicatius i organitzatius per a dur a terme els seus projectes, cerca de subvencions, webs, protocols, flyers, documents, xerrades, vídeos, qüestionaris, exposicions...