EPSI - UAB

Per l'EPSI de la UAB hem realitzat la cerca de material, documentació i edició del Curs d'Especialització i Postgrau Universitari per la formació bàsica per a voluntaris, treballadors i responsables de nuclis zoològics.