Elaboració de projectes per a subvencions

Estudi, disseny, redacció i seguiment de projectes per a diferents entitats i subvencions de diverses administracions.

Anuncis

Estudi, guió i redacció de campanyes comunicatives per anunciar projectes, campanyes, pàgines web, events, exposicions...

Entrevistes

Documentació, guió, redacció i realització d'entrevistes per a presentacions, entitats, campanyes...

Documentals

Documentació, guió, redacció i realització de diferents documentals per a mitjans de comunicació especialitzats i generalistes.

Campanyes mailing

Estudi, disseny i realització de campanyes de mail per entitats, presentació de projectes, actes, exposicions...

Campanyes

Estudi, documentació, guió i redacció de campanyes comunicatives per a entitats, projectes, campanyes...

Entrevistes electorals

Documentació, guió, redacció i realització d'entrevistes per a presentacions de projectes de campanya electoral.

Forums

Documentació, guió, redacció i realització de diferents espais de debat per a mitjans de comunicació especialitzats i generalistes.

Conferències

Documentació i realització de tasques de relacions públiques per a diferents entitats i organitzacions.